Komu je namenjena?

Psihoterapija je način zdravljenja, ki pripomore k zmanjšanju psihičnih težav. S tega vidika se večina ljudi odloči poiskati pomoč šele takrat, ko se znajdejo v stiski. V psihoterapijo torej vstopijo z namenom izboljšanja svojega počutja ali raziskovanja vzrokov svojih težav. Kljub temu pa je priporočljivo obiskovati terapijo tudi ‘ko je vse v najlepšem redu’. Na ta način krepimo svoje sposobnosti obvladovanja stresnih situacij, ki jih izkusimo v življenju in se preventivno zavarujemo pred škodo.

V psihoterapijo se lahko vključimo ne glede na našo starost, spol, raso, versko prepričanje, spolno usmerjenost, kulturno okolje, ipd. Terapevt goji spoštljiv in enakopraven odnos do vseh klientov, ne glede na morebitne medosebne razlike. Pomembna je klientova osebna motivacija in odprtost za spremembo.

Natančnega izida psihoterapije ni mogoče predvideti, saj je odvisen od mnogih dejavnikov: narave težav, s katerimi se posameznik sooča, njegovih sposobnosti, podpore socialnega okolja, motivacije, predhodnih izkušenj, osebnostne čvrstosti, terapevtove usposobljenosti, narave terapevtskega odnosa (ključno je zaupanje), ipd. Uspešna terapija ne more zagotavljati posameznikove življenjske sreče, lahko pa znatno prispeva k lažjemu in uspešnejšemu obvladovanju čustvenih stisk. V prvi vrsti je pogoj za učinkovito terapijo osebna odločitev za spremembo in notranja motivacija.

13179015_10207389959885059_3054216607747971568_n

%d bloggers like this: