O meni

Sem Maja Gostič, doktorica znanosti, magistrica psihologije in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije. Magistrirala sem leta 2016 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Oktobra 2017 sem se vpisala na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje na Univerzi v Ljubljani. Izbrala sem področje Družboslovna metodologija in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije v okviru ZRC SAZU, kjer sodelujem pri različnih projektih in programih (npr. Le z drugimi smo, European Master in Migration and Intercultural Relations). Januarja 2023 sem na UL uspešno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom Konceptualizacija intimnosti v zvezah na daljavo.

Januarja 2019 sem zaključila študij (integrativne) transakcijsko analitične psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). Ob tem konsistentno poglabljam znanja z obiskovanjem raznolikih delavnic in izobraževanj (npr. končana 1. stopnja EMDR, 8-tedenski program čuječnosti, intenziv holotropnega dihanja). Od leta 2018 sem sourednica mednarodne strokovno-znanstvene revije AEMI Journal in aktivna članica delovne skupine za begunce pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. V letu 2020 sem aktivno sodelovala kot svetovalka na Telefonu za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19, od leta 2021 pa vodim podporno skupino za starše otrok s posebnimi potrebami v okviru Zveze Sonček. Sem tudi članica organizacijskega odbora Roza_ZRC+.

Osebno verjamem, da so znanja, ki sem jih pridobila s študijem psihologije, osnova za razumevanje posameznikovih motivov, preteklih izkušenj, odnosov z ljudmi in predpogoj za etično nesporno svetovalno ali psihoterapevtsko delo. Po zaključku študija psihologije sem leta 2016 skozi psihološko svetovalno delo v praksi pričela poglabljati svoja pretežno teoretična znanja na področju klinične psihologije in psihopatologije. S tem sem si potrdila, da je delo z ranljivimi skupinami resnično tisto, čemur se želim v življenju posvetiti. Trenutno delam predvsem s populacijo LGBTIQ+, prosilci za azil / begunci ter osebami s težavami v duševnem zdravju.

*Uporabljen moški slovnični spol enakovredno predstavlja vse spole.

MG

‘The greatest good you can do for another is not just to share your riches but to reveal to him his own.’ — Benjamin Disraeli

V svojem svetovalnem ali psihoterapevtskem delu s klienti združujem več metod in tehnik različnih psihoterapevtskih pristopov. Pri tem se opiram na strokovna znanja psihodiagnostike, klinične psihologije in psihopatologije. Celostni okvir obravnave klienta mi nudi teorija transakcijske analize. Širok nabor uporabnih znanj mi omogoča prilagajanje na klienta in njegove potrebe. Klientom pomagam prepoznavati vzorce njihovega razmišljanja, čustvovanja in vedenja. Pri tem ne gre za deljenje nasvetov za srečno življenje, temveč za uvid v lastno osebnost. Spoznavanje samega sebe daje prostor za spremembe, ki jih želimo doseči. V procesu spodbujam avtonomijo in prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja. Zavedam se, da je psihoterapija obojesmerni proces in čutim, kako se širijo obzorja, ko se pustim učiti od drugega sočloveka. Ustvarjanje na umetniških področjih mi nudi navdih, notranje čiščenje in ponovno polnjenje virov moči. S svojo življenjsko partnerko trenutno pripravljava projekt Plavajoče pripovedi, sofinanciran s strani MOL-a.

Do sedaj že izdano:

Izbrane povezave

1_Predavanje na Tednu možganov 2018 “Na sanjah svet stoji”:

Lucidne sanje – med budnostjo in sanjanjem (Medicinska fakulteta, 2018)

Ali svet stoji na sanjah? (Radio Študent, 2018)

2_Okrogla miza na simpoziju ZRC SAZU “Znanost in njeni pogoji”:

Duševno zdravje (doktorskih) študentov (Radio Študent, 2018)

3_Prispevek na simpoziju ZRC SAZU “Znanost in njeni pogoji”:

Temna stran statistike (Radio Študent, 2018)

4_Gostovanje na argentinski radijski oddaji “Okence v Slovenijo”:

Intervju (Buenos Aires, 2019)

5_Intervju o intimnosti preko daljave za radio Agora:

Intimnost na daljavo (Radio Agora, 2020)

Pregled ostalih del dostopen na SICRIS ali COBISS+.

Strokovni vidik

Pri svojem delu sem zavezana Etičnemu kodeksu psihologov in Etičnim kodeksom društev Sinta in SLOVENTA. Etično ravnanje zajema tudi spoštovanje Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varovanju osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Zaključena dodatna usposabljanja:

> Celostno obvladovanje stresa (COS): osem-tedenski program čuječnosti (IPSA, 2012)

> Dihanje kot mentalna higiena: štiri-tedenski intenziv (CORP, 2016)

> EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), 1. stopnja (IPSA, 2017)

EMDR je metoda, ki je namenjena predelavi preteklih travmatskih dogodkov in se uporablja v različnih psihoterapevtskih pristopih.

> Holotropic Breathwork® Intensive (2+2) (Holotropni center Velosimed, 2023)

Zaupnost

Kar se pogovarjava je zaupno. Izjema so trije primeri:

  • o svojem delu se redno pogovarjam s svojim supervizorjem, supervizijsko in/ali intervizijsko skupino. To je standardna psihoterapevtska praksa poklicnega izpopolnjevanja in mi pomaga, da na najboljši način delam z vami. Vsi vključeni strokovnjaki so zavezani etičnemu kodeksu in zaupnosti (vključno z menoj).
  • v primeru, da bi v terapevtskem procesu ugotovila, da je bilo izvršeno ali bo izvršeno kriminalno dejanje, da je ogrožen otrok ali da ste sebi ali komu drugemu (življenjsko) nevarni, sem dolžna načelo zaupnosti prelomiti. Če bo mogoče, se bom o tem z vami tudi pogovorila.
  • v primeru, da bi me za določene podatke zaprosilo sodišče.

Informacije ostanejo zaupne tudi po zaključku obravnave.

%d bloggers like this: