Potek terapije

Prvo srečanje

Prvo srečanje je namenjeno spoznavanju med klientom in terapevtom. Z vami bom izvedla uvodni intervju, kjer vas bom povprašala o razlogu odločitve za psihoterapijo ter o vaši osebni, družinski in zdravstveni zgodovini.

Razložila bom potek dela, pomen dogovorov in opisala svoj način dela. Na podlagi tega bova oba, tako klient kot terapevt, oblikovala predstavo en o drugem. Spoznavno srečanje bo omogočilo prostor za premislek, kaj lahko pričakujeva en od drugega, ali ima najino sodelovanje potencial in ali sva oba pripravljena vstopiti v psihoterapevtski proces.

Ravno tako kot se v vsakdanjemu življenju ne ujamemo z vsakim človekom, se to lahko zgodi tudi v psihoterapevtskem procesu (npr. terapevt nas spominja na nekoga, ki nas je prizadel / klient terapevta spominja na bivšega partnerja). Ljudje smo različni in imamo pravico do svobodne izbire, zato med prvim in drugim srečanjem spodbujam premislek o možnosti najinega kvalitetnega sodelovanja. V primeru, da bi prišlo do osebnostnega neujemanja ali specifične problematike, za obravnavo katere nisem usposobljena, vas bom napotila k ustreznemu strokovnjaku.

Dogovori

Na drugem ali tretjem srečanju podpišemo terapevtski dogovor, kjer so jasno določena pravila in obveze obeh udeleženih v proces (npr. Tako terapevt kot klient se obvezujeva, da bova redno prihajala na srečanja. Izjema je le bolezen ali druge urgentne okoliščine. V takem primeru bom z vami kar se da hitro navezala kontakt in prosim, da vi storite enako.). Obojestransko spoštovanje dogovorov je temelj za razvoj zaupnega in varnega odnosa, ki omogoča spremembo.

Del dogovora je tudi okvirno trajanje psihoterapije, ki se prilagaja potrebam klienta. V primeru akutne težave, kjer je klientov namen in cilj le njena razrešitev, je lahko število srečanj omejeno. Za dosego globljih in trajnejših sprememb pa je priporočljiva terapija, ki traja daljše obdobje. Psihoterapija običajno traja od nekaj mesecev do več let.

Pogostost srečanj

Srečanja običajno potekajo enkrat na teden po eno uro (60 min). Struktura srečanj omogoča razvoj zaupnega odnosa med klientom in terapevtom, spodbuja občutek varnosti in odpira prostor za spremembo.

Terapevtski proces

Za doseganje in zavedanje osebnostne spremembe je prvi pogoj, da jo opazimo. V začetku terapevtskega procesa s klientom zastaviva kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih tekom procesa sproti preverjava. Na ta način lahko spremljava možne spremembe v doživljanju, mišljenju, čustvovanju in vedenju.

”Change your thoughts and you change your world.” – Norman Vincent Peale

Zastavljene ali dosežene cilje po potrebi tudi dopolnjujeva ali spreminjava. Med procesom uporabljam mnoge tehnike različnih psihoterapevtskih pristopov (npr. vedenjsko-kognitivne, sprostitvene tehnike, ipd.).

happyface

Zaključek terapije

Zaključek terapije lahko predlaga klient, terapevt ali oba soglasno (v primeru daljšega obdobja terapije, ko so zastavljeni cilji doseženi). Tudi pri zaključevanju terapije gre za dogovor med obema udeleženima.

Če se klient iz kateregakoli razloga odloči zaključiti obravnavo, se od njegove odločitve o prenehanju srečava vsaj še trikrat. Na tak način jo lahko tudi strokovno zaključiva.

%d bloggers like this: