Transakcijska analiza

Kaj je transakcijska analiza?

Transakcijska analiza (TA) je celostna teorija osebnosti, ki pojasnjuje kako smo ljudje osebnostno strukturirani in kako se na podlagi tega vedemo. Prav tako jo vrednotimo kot teorijo komunikacije, saj preko svojih konceptov razlaga kako ljudje med seboj stopamo v odnose in komuniciramo (učinkovito ali manj učinkovito). Poleg tega nam ponuja razlago kako se ljudje razvijamo od rojstva naprej in kako se oblikuje človekova duševnost, zato jo štejemo tudi med razvojne teorije in med teorije psihopatologije.

Uporablja se na različnih področjih: svetovalno ali psihoterapevtsko (s posamezniki, pari, družinami in skupinami), prisotna je v izobraževanju, v poslovnem svetu (management, treningi komunikacije in analiza organizacij) ter v socialnem delu.

Zgodovina

V poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja je ameriški psihiater Eric Berne (1910 – 1970) razvil teorijo, imenovano Transakcijska analiza. Njegov prvotni namen je bil razlaga vedenja, vendar je kmalu prerasla v celostno teorijo. Razvila se je na osnovi psihoanalitičnih idej (Freud) in ego psihologije. Od Freudovega pristopa se je razlikovala predvsem v načinu pridobivanja pomembnih informacij o klientovi osebnosti. Freud je namreč verjel, da se večina informacij dobi preko pogovora, Berne pa se je osredotočil na klientove socialne transakcije.

Osnovna filozofija

Transakcijska analiza je oblikovana na treh humanističnih predpostavkah, ki se jih poudarja in razvija tekom psihoterapevtskega procesa.

> Ljudje so OK.

> Vsak ima sposobnost razmišljanja.

> Ljudje odločajo o svoji usodi in te odločitve se lahko spremenijo.

Osnovni koncepti

TA temelji na predpostavki, da je transakcija enota socialnega druženja in pomeni izmenjavo sporočila. Obstaja več vrst transakcij, ki jih analiziramo: vzporedne, križne in prikrite. Teorija TA vključuje več temeljnih izhodišč, kjer je med najopaznejšimi model Ego stanj. Ta je osnovan na predpostavki, da ima vsak človek tri osnovna ego stanja (Starš, Odrasli, Otrok) iz katerih lahko v komunikaciji izhaja. Pomemben vidik TA so življenjske pozicije, ki nam dajejo informacijo o tem, kako posameznik doživlja sebe, druge in svet.

Transactional Analysis

Ostali koncepti so še življenjski scenarij, potrditve, struktura časa, odpisovanje, redefiniranje, simbioza, psihološke igre, idr.

Cilj TA

Doseči avtonomnost preko zavedne uporabe vseh treh ego stanj, razvoj intimnosti, fleksibilnosti in spontanosti.

%d bloggers like this: